KULTURGEOGRAF StartsidaMer om migArbetsområdenRelateratKontakt
Exempel på arbetsområden

Regional utveckling
Långsiktig hållbar utveckling / Social hållbarhet
Öar, öbor och ö-liv
Natur- och kulturmiljö

Samhällsutveckling, spec. landsbygdsutveckling
Idrott och landsbygdsutveckling
Naturskyddets och naturvårdens utveckling
Agrarhistoria / Jordbrukets utveckling

Förändringar av myrmarker 1700-1900 tal 

Samhällsplanering
Gröna och blåa strukturer (Natur, park och vatten)
Sociala värderingar av skog, natur och mark
Sociotopkarteringar
Medborgardialog
Vindkraft - Landskapsanalys

Konst på offentliga platser
Migration
Turism
Jämlikhet

EU projektmedel:
Strukturfonder
Regionala utvecklingsfonden
Socialfonden
Landsbygdsprogrammet
Leader