KULTURGEOGRAF StartsidaMer om migArbetsområdenRelateratKontakt

Camilla Björkander
Jag heter Camilla Björkander och har en masterexamen i kulturgeografi från Stockholms universitet.

Mina rötter har jag i den gotländska landsbygden där både landskap, jordbruk, människor och idrott spelat en stor roll i mitt liv. Redan tidigt intresserade jag mig för kultur, historia och vilka processer som samverkade för hur samhällen växte fram.

Min arbetslivserfarenhet startade vid 11 års ålder, på helger och lov. Den större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sedan arbetat med och för andra människor i olika målgrupper. Jag har rest genom flera världsdelar - för att ta del av andra länder och kulturer. Jag har hoppat fallskärm och testat på andra liknande utmaningar - för att tänja på mina gränser och ifrågasätta rädslor.

Studierna på högskola och universitet har gett mig en djupare insyn i samhällsutveckling och samhällsplanering samt insyn och förståelse för det breda begreppet hållbar utveckling. Det har gett mig möjlighet att fördjupa mig i rurala och urbana landskap och processer, i historia liksom nutid, samt ett vidgat perspektiv på lokala, regionala och globala samband. Natur och miljö liksom människor, kultur och samhälle. Många intervjuarbeten har genomförts - inom ramen för studierna, men även inom praktik och forskningsprojekt.

Kulturgeografi är ämnet som förenar allt det jag är intresserad av. Betrakta och skildra människor, plats och landskap. Uppleva och analysera människor, plats och landskap. Dela kunskap och idéer för utbyte och utveckling, samt lära av historian för att förstå och planera idag, och inte minst planera för en långsiktig hållbar framtid.

Som människa är jag definitivt en ödmjuk arbetsmyra oavsett vad som sätts i mina händer, framför mina fötter eller framför mina ögon. Detta är nog min största och mest genomträngande egenskap, som inte bara speglar mig idag, utan också mitt biologiska och sociala arv. Jag trivs när och där det händer, vill arbeta effektivt men är också noggrann.

I grunden är jag strategisk och känner mig nöjd när det finns goda förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete - När det finns en god balans mellan tydliga ramar och rimlig tid för planering och genomförande, reflektion och noggrannhet. Sammanfattningsvis är jag som person både teoretisk, praktisk och analytisk och mår bra av att varva dessa egenskaper.

Andra kan beskriva mig som ambitiös, engagerad och ansvarstagande. Att jag är en människa som bryr mig och vill göra mitt bästa. Jag drivs av kunskap och utveckling och vill bidra till människors fördjupande upplevelse av plats och landskap, likväl som till samhällsutveckling på det ena eller andra sättet.

I ledarskap lägger jag stor vikt vid kommunikation och dialog, som syftar till att alla ska ha möjlighet att komma till tals, lära, utvecklas och växa av varandra, och inte minst - ha kul.

Just nu, är jag nyfiken på vad som kommer näst?