KULTURGEOGRAF StartsidaMer om migArbetsområdenRelateratKontakt
Föreningar som jag är medlem i:

SSAG Svenska sällskapet för Antropologi och geografi »
FFS Föreningen för Samhällsplanering »

Institutioner/Utbildning:

Stockholms universitet
Kulturgeografiska Institutionen »
Masterprogram i Kulturgeografi »
Kulturgeografi Kärriärmöjligheter »

Södertörns högskola
Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik »
Europaprogrammet
Inriktning Geografi »

Uppsatser genomförda av Camilla Björkander:

• Förändringar i Gotlands agrara landskap mellan 1980-2007, med exempel från tre gårdar.    

Gotlands landsbygd och invånarnas framtidstro. En studie av människors känsla för bygden med sikte på planering »

Lina myr - från våtmark till myrodlingslandskap. En studie om utveckling och ideologier om myrmarken med fokus på tidsperioden mellan 1920-1960 »

Journalistik:

LANDETS FRIA TIDNING
Landets Fria Tidning är en frihetlig nyhetstidning som vill bidra till en utveckling mot ett friare, öppnare samhälle. Redaktionen är särskilt intresserad av andra perspektiv än de som mest dominerar i media.
Landsbygd, omställningsrörelse, kultur, jämlikhet- och jämställdhetsfrågor är centrala teman som återkommer.

Länk till artikel 2014.05.28

Övrigt:

1:a pris i Medborgartävling, Haninge kommun »
     Se pressmeddelande separat dok »

Stipendium från Geografiska förbundet
  Exempel på vetenskapliga artiklar/tidskrifter
som intresserar mig:


Annals of the Association of American Geographers
Ecumene: A Journal of Environment, Culture and Meaning
Environment and Planning A
Environments and Planning D: Society and Space
Gender, Place and Culture
Geographical journal
Journal of Development Studies
Journal of Geography
Journal of Historical Geography
Journal of Regional Science
Journal of Rural studies
Past and Present
Progress in Human Geography
Political geography
Publications of the American Sociological Society
Science and Society
The Professional Geographer
Urban Studies